Organisasjon

Leder:

Finn Olav Bakken, tlf. 930 93 090

Sportslig leder:

Knud Hegelstad, tlf. 959 09 112

Sosiale arrangement:

Else Fauskrud, tlf. 958 35 528

IT/speaker:

Sekretariat:

Funksjonærgruppe:

Morten Johannessen, tlf. 913 71 779

Arenagruppe:

Bjørn Wegar Finberget, tlf. 911 19 795

Sanitet:

Stine Kristansen, tlf. 975 85 444

Kjøkken/kiosk: